Rubrik och ingress till innehållet på sidan

ADV Möten

Huvudinnehåll

Välkommen till ADV gemensamma mötessida.

Till respektive vårmöte 2020 kommer det riktade inbjudningar via mejl till er i respektive sektion

ADV höstmöte kommer att gå av stapeln 14-15 oktober i Luleå

 

Kontakter