Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Agera i kris - Simuleringsövning

Kurs

Huvudinnehåll

Med en väl planerad krisberedskap kan du bemöta och hantera krisen på ett strukturerat och konstruktivt sätt – och därmed bidra till att konsekvenserna blir så lindriga som möjligt. Under utbildningen Agera i kris - Simuleringsövning, får du befästa dina kunskaper från tidigare utbildningar, samt öva dina färdigheter i en verklighetstrogen övning.

Fokus i denna utbildning är att få alla kunskaper att ”sätta sig” – och då är realistisk krisövning ett effektivt verktyg. Här får du chans att öva på att agera optimalt i en krisledande position i en simulering. När du har gått denna utbildning kan du känna dig säker på att du har en stabil kunskap om krisens många ansikten, och kan därför få en central roll i företagets kristeam.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!


Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Marie Hedlund för offert, marie.hedlund@energiforetagen.se

Här kan du ladda ner broschyr om Utbildning i krishantering som pdf-fil.

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Marie Hedlund

Projektledare och ansvarig för Förlag
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 52
E-post: marie.hedlund@energiforetagen.se