Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Arena Mätning - region Nord

Region Nord

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige bjuder in till en heldag med tema mätning. Debiteringsmätning är ett område som står inför många och stora förändringar, och en förutsättning för att vi ska kunna utföra ett korrekt arbete är att hålla sig uppdaterad, både inom kommande lagändringar och den senaste tekniken.

Korrekta mätningar kräver bra utrustning och skapar förtroende, både hos kunderna och de ansvariga myndigheterna. På Arena mätning tar vi upp alla aktuella ämnen och frågeställningar för mätning av både el, värme och kyla, vilket skapar stora möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter inom branschen.

Under dagen kommer aktuella frågor runt mätning av både el och värme/kyla avhandlas:

-    Regelverk (lagar, förordningar och föreskrifter)
-    Upphandling av nya system
-    Kvalitetssäkring (bland annat stickprov)
-    Tekniska nyheter
-    Kommunikation

En mindre mässa med inbjudna mätarleverantörer planeras.

Mer information och detaljerat program kommer inom kort.

Varmt välkommen!
Matz Tapper, Ansvarig elnätsteknik, termisk energimätning och säkerhet
Mats Andersson, Regionchef Nord

Om tid eller plats inte passar är du självklart välkommen till vårt andra tillfälle den 18 september i Jönköping.

Kontakter

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se