Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Askdagen 2018

Region Mitt

Huvudinnehåll

Välkommen till Askdagen - Miljöriktig och resurseffektiv användning av energiaskor!

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs.

Askdagen är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Vi kommer att diskutera utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, forskning och utveckling. Kan askorna renas medan nyttigheterna tas ut?

Målgrupp för dagen är askproducenter, det vill säga kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal-, och regionalnivå både inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning och på central nivå, möjliga askanvändare såsom entreprenörer, konsulter och forskare.

Program

Kontakter

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Erika Känngård

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 28 63
E-post: erika.kanngard@energiforetagen.se