Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Distributionsspel Volta – elnätsutbildning i spelform

Kurs

Huvudinnehåll

Klassiskt brädspel om elnät lär ut om helhetssyn i energifrågorna, där beslut ska tas som påverkas av olika händelser. Ämnet är elnät och ett mål med spelet är att öka kunskaperna om helheten i energisystemet.

Spelet är framtaget av Håkan Johansson som har 35 års arbete på ABB bakom sig i olika positioner och Jan Blomgren är professor i kärnfysik med Vattenfallförflutet. Gemensamt för båda är intresset att sprida kunskap, som lett till det spel som de båda tagit fram.

- Vi vecklar upp spelplanen och bildar ledningsgruppen för det lokala elnätsbolaget Volta. I spelet fattar deltagarna strategiska beslut, samt hanterar oförutsedda händelser i en omvärld där förutsättningarna ständigt förändras.

Under dessa utbildningsdagar får deltagarna återkoppling nu och då, och fördjupningspass erbjuds inom områden deltagarna efterfrågar mer information om.

Ta chansen att fördjupa din kunskap kring elnät i spelform på något av våra två kommande utbildningstillfällen.

Läs medlemsnyhet om spelet här.

Kontakt

Kristian Öhrn

Kristian Öhrn

Affärsutvecklare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se