Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Utställare EBR Beredarträff

Publicerat av: Mikael Eddegren ·

Huvudinnehåll

Här är utställande företag. Vi kompletterar med information om innehåll vad som kommer visas

Tillbaka till anmälan och program
ABB Kabeldon Kabelskåp/Kapslingar / IP-System
Vi kommer att visa delar av vårt sortiment av Kapslingar i Varmförzinkad stålplåt avsedda för Arktiskt klimat, skenor och apparater. Vi kommer även att diskutera kring den senaste standarden gällande anslutningsdon kontra apparater med säkring.
Draka Kabel Sverige AB
Ensto Sweden AB
Vi visar vårt nya sortiment av hängdon /spänndon samt klämmor för BLL/BLX 241mm2. Vi visar även vårt utökade sortiment på kabelskarvar "Hybrid" 12-24 kV.

 

Haglöf Sweden AB
Vi visar:
- Helt nytt system där man enkelt och direkt i fält kan värdera enligt "Enkel värderingsmetod för mindre intrång i skogsmark".
- Systemet HMS för värdering med hjälp av 2018 års skogsnorm, Nybyggnation, Breddning, Underhåll och Parallella ledningar.
- Instrumenten Vertex Laser Geo och Laser Geo med unika funktioner för trädsäkring, Ledningens nedhäng, Avstånd, Lutningar, höjder, positionering mm.
AB Hammarprodukter
Hammarprodukter tillverkar skyltar och märksystem med huvudsaklig inriktning på elkraftsindustrin, telesektorn och spårbunden trafik. Bredden på sortimentet är stort; elskyltar, kompletta märksystem, markeringsstolpar, optoskyltar, sjöfartsskyltar, fågelskydd med mera.
Ifö Electric AB
Vi visar servisskåp för luftledningsnät, lågspänningssäkringar samt totalområdes- och delområdessäkringar för 12 kV och 24 kV. Delområdessäkringarna uppfyller kraven för "Sverigesäkringar" och utförande i enlighet med EBR:s rekommendation.
Jerol Industri AB
Jerols produkter används inte bara i eldistribution, utan även vid övergångar, som belysningsstolpe i motionsspår och vi har även tagit ett stort kliv in på regionnätsidan. Webbutbildningen med att bereda och montera Jerol kompositstolpe är även den snart på plats och vi ser verkligen fram mot 2019.
Ledningskollen
Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.
 Melbye Skandinavia
Melbye är certifierade med Robust Fiber och arbetar enligt deras riktlinjer. I vår monter kommer vi visa delar ur vårt kompletta sortiment inom Fibernät, bland annat tuber, fiber, svetsar och blåsutrustning. Vi kommer också visa Raycore CP7, som är en del av ett stabilt och flexibelt FTTH-system och som utvecklas av Melbye. Dessutom kommer vi presentera våra miljövänliga kompositstolpar, kabelskarvar 0,4-36 kV och ADSS-lösningar.
Nexans Sweden
Nexans visar våra låg- och mellanspännigskablar för ett nordiskt klimat. Vår runda konstruktion på mellanspänning med en koncentrisk skärm gör det både enkelt och säkert att jobba.Vi visar även vår nya, mindre stöldbegärliga, jordlina CCS.
Pipelife Sverige AB
Vi kommer att visa: Nya samt beprövade förläggningssätt av kabelskyddssystem för att säkerhetsställa morgondagens elförsörjning på ett betryggande sätt.
Ragnar Stålskog AB
Vi kommer att visa "Elsäkerhetsutrustning" så som jordningsdon, spänningsprovare samt ett tryckluftsverktyg typ TLV 630, tryckluftsverktyget TLV 630 förenklar arbetet med att lossa 630A beröringssäkra kabelavslut från E-kontakten. Vi kommer även visa och informera viktighet gällande besiktning av jordningsutrustning.
SABP Elteknik AB
SAB Elteknik visar aluminiumstolpe för eldistribution, instrument för detektering av PD/Corona, instrument för kabelurskiljning och avskjutningsdon samt ett utökat sortiment av våra kabeltillbehör för mellanspänning 12-36 kV.
WOPAS AS
WOPAS är trästolpen 2.0. Kompatibel med traditionella metoder och beslag men 35% starkare och giftfri. WOPAS stolpar består av ca 85% förnybar skandinavisk gran, och av 15% polyeten så är 2/3 återvunnen - som dessutom går att återvinna på nytt! Det blir svårt att slå i en livscykelanalys. Fler och fler kommer till denna insikt.
 

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se