Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Kabelförläggning Lärarutbildning

Kurs

Huvudinnehåll

Var med och sprid kunskapen om kabelförläggning och den tillhörande kravställning som finns genom den nya elsäkerhetslagen! Den här utbildningen säkerställer din kompetens samt ger dig rätten att utbilda i EBR Kabelförläggning.

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare internt på ditt företag eller i andra utbildningsföretags regi.

Till din hjälp har du ett kvalitetssäkrat kursmaterial som du anpassar efter behov i gruppen du ska utbilda. Du får fortlöpande tillgång till material, expertis och erfarenhetsutbyte så att du alltid kan leverera rätt kvalitet i dina utbildningar.

Under utbildningen går Energiföretagen Sveriges lärare igenom EBR:s Krav vid kabelförläggning - KRAV 05:17, utbildningsmaterial samt säkerställer att du har rätt kompetens.

Ansökan
Innan utbildningen säkerställer EBR att du har rätt yrkeserfarenhet för att få vara lärare.

Här laddar du ner ansökningsblanketten. Spara den på din dator, fyll i och skicka som e-post till (OBS! skriv Ansökan Lärare EBR Kabelförläggning i ämnesraden). magnus.hallberg@energiforetagen.se

Bifoga kopior på intyg eller betyg som är relevant för denna ansökan.

När du fyllt i ansökan och bifogat intyg sker en bedömning av inskickat material. Svar får du inom 5 arbetsdagar. Vid godkänd ansökan skickar vi dig en bekräftelse på bokad utbildning till den e-postadress du angett.

Fördjupad information
Läs under fliken "Fördjupad information" (nedan) om vad du behöver göra innan lärarutbildningen och vilken utrustning du behöver.


EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Kontakter

Cecilia von Unge

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 98
E-post: cecilia.von.unge@energiforetagen.se

Magnus Hedén Hallberg

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 91
E-post: magnus.hallberg@energiforetagen.se