Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Kabelförläggning - Intern

Företagsintern utbildning

Huvudinnehåll

EBR Kabelförläggning är kursen för dig som ska arbeta med kabelförläggning i mark! Säkerställer din kompetens samt informera dig om kraven som ställs på arbetet i elsäkerhetslagen (2016:732) och ELSÄK-FS 2017:3.

OBS! Genomförs endast som företagsinternt.

Kursen vänder sig till samtliga personer som medverkar vid arbeten med kabelförläggning i mark, allt från planering till utförande.

Efter godkänd kurs har du rätt kunskap för att arbeta med kabelförläggning i koncessionspliktiga nät* samt förstå vilka arbetar som får ske inom verksamhetstypen Kabelförläggning.
* Koncessionspliktiga nät
Ledningar i mark eller luft för överföring av el i stam- region- eller lokalnät, ägda av elnätsföretag.

Vill du boka ett kurstillfälle för internt genomförande på ditt företag?

Begär offert genom att skicka e-post till Johan Hector
Uppge:
När du önskar genomföra kursen
Var kursen ska genomföras
Hur många deltagare som ska gå
Dina kontaktuppgifter: adress, e-post-adress och telefonnummer


EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Johan Hector

Johan Hector

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 34
E-post: johan.hector@energiforetagen.se

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se