Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiskatten – snart en fråga för elnätsföretagen

Kurs

Huvudinnehåll

Från och med den 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el, vilket bland annat påverkar sådant som IT-system, administrativa rutiner och fakturering hos företagen.

Kontakt