Rubrik och ingress till innehållet på sidan

ESA -14 Fackkunnig Grund - Intern

Kurs

Huvudinnehåll

ESA -14 Fackkunnig Grund - Intern. Elsäkerhetsutbildning för dig som är fackkunnig! Både innehåll och studieformat är nya och mer anpassade efter dagens krav och utmaningar. Kursen genomförs endast som intern utbildning,

Studiematerialet har uppdaterats efter den nya standarden inom elsäkerhet – SS-EN 50110-1 och nyutbildade lärare kommer att leda utbildningen. Vi arbetar i en bransch där ett relativt litet misstag kan få stora konsekvenser. Att satsa på utbildning inom elsäkerhet handlar därför om trovärdighet i alla led, från medarbetare till kunder. Att arbeta med el är att arbeta med säkerhet.

Den här grundsutbildningen pågår två dag och vänder sig till alla i branschen som behöver ESA-kunskaper och som ska arbeta i, eller i närheten av, en elanläggning. Utbildningen ger dig en gedigen kunskap i ESA, dessutom får du kunskap om det nya inom ESA vad gäller till exempel förändrade rollbenämningar.

Kursen är helt omarbetad och uppfyller höga kvalitetskrav. Kursledarna är utbildade och godkända av Energiföretagen Sverige, se här vilka dom är. Kursupplägget är anpassningsbart och flexibelt och utbildningen är lättare att ta till sig tack vare ny, modern pedagogik. De tidigare publikationerna har ersatts av två nya, vilka fungerar som utbildningsmaterial. Den nya repetitionskursen motsvarar de tidigare kurserna:

  • ESA 05 och skötselföreskrifterna
  • ESA Industri
  • ESA Installation

Vill du boka ett kurstillfälle för internt genomförande på ditt företag?

Begär offert genom att skicka e-post till Sven Rosén.
Uppge:
När du önskar genomföra kursen
Var kursen ska genomföras
Hur många deltagare som ska gå
Dina kontaktuppgifter : adress, e-post-adress och telefonnummer

Vi erbjuder även ESA kurser på engelska! Kontakta oss för mer information.
We also offer the ESA courses in English! Contact us for more information.

Här hittar du alla kurser och publikationer inom ESA.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Sven Rosén

Sven Rosén

Affärsutvecklare/projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: sven.rosen@energiforetagen.se