Rubrik och ingress till innehållet på sidan

ESA Instruerad - Intern

Företagsintern utbildning

Huvudinnehåll

ESA Instruerad är utbildningen för dig som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar. Utbildningen ersätter tidigare ESA Tillträde.

OBS! Genomförs endast som företagsinternt.

Du som är instruerad person ska efter avklarad utbildning få en genomgång på arbetsplatsen av elanläggningsansvarige eller dess elfackkunnige representant. Genomgången ska ske enligt blanketten EBR ESA Överenskommelse om tillträde och signeras av all berörd personal.

Vill du boka ett kurstillfälle för internt genomförande på ditt företag?

Begär offert genom att skicka e-post till *Johan Hector
Uppge:
När du önskar genomföra kursen
Var kursen ska genomföras
Hur många deltagare som ska gå
Dina kontaktuppgifter: adress, e-post-adress och telefonnummer

Här hittar du alla EBR:s elsäkerhetsutbildningar och elsäkerhetsanvisningar, ESA.

 EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakter

Magnus Hedén Hallberg

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 91
E-post: magnus.hallberg@energiforetagen.se

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se