Rubrik och ingress till innehållet på sidan

ESA Röjning - Intern

Företagsintern utbildning

Kurs

Huvudinnehåll

Sidan är under uppbyggnad!

OBS! Genomförs endast som företagsinternt.

Vill du boka ett kurstillfälle för internt genomförande på ditt företag?

Begär offert genom att skicka e-post till Johan Hector
Uppge:
När du önskar genomföra kursen
Var kursen ska genomföras
Hur många deltagare som ska gå
Dina kontaktuppgifter: adress, e-post-adress och telefonnummer

Här hittar du alla EBR:s elsäkerhetsutbildningar och elsäkerhetsanvisningar, ESA.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakter

Johan Hector

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 34
E-post: johan.hector@energiforetagen.se