Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fokus Fjärrvärme

Huvudinnehåll

Välkommen till Arena fjärrvärme i region Väst

Energiföretagen Sverige välkomnar dig som ansvarar för fjärrvärmeverksamheten i ditt företag till en nätverksträff med branschkollegor.
Denna träff är riktad till dig som arbetar i en mindre fv-verksamhet.
Vi erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och samtal om aktuella frågor, både på Sverige och EU-nivå.

Tid: 25 april 2019, kl 10.00-14.30 inklusive fika och lunch
Plats: Falbygdens Energi, Åslegatan 1, 521 41 Falköping

Medverkande från Energiföretagen Sverige:
Leif Lagergren Nordengren, Ansvarig distribution fjärrvärme
Daniel Lundqvist, Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla

Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt och endast för medlemmar i Energiföretagen Sverige. Anmäl ditt deltagande senast den 18 april (länk)
Kontaktperson: Efwa Nilsson, regionchef Väst, Energiföretagen Sverige, tel 070 -1644441 eller efwa.nilsson@energiforetagen.se.

Målgrupp: Du som arbetar med småskalig fv-verksamhet i västra Sverige.


Program

Välkomna!

Falbygdens Energi presentation

Energiföretagen Sverige – vad gör branschföreningen på teknik- och marknadssidan?

Dina viktigaste verksamhetsfrågor och utmaningar

Diskussionsforum – hur arbetar vi vidare?

 

Välkommen!

Efwa Nilsson
Regionchef Väst


Energiföretagen Sverige

 

 

 

 

 

Kontakter