Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Företagsanpassade utbildningar

Huvudinnehåll

Flertalet av våra utbildningar lämpar sig att genomföras internt.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.