Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kompetensförsörjning Nätverksträff region Syd

Region Syd

Huvudinnehåll

Arbetet i de regionala nätverken är oerhört värdefulla. I nätverken möts vi för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter kring arbetet med kompetensförsörjningsfrågor i energibranschen.

Arbetet i de regionala nätverken är oerhört värdefulla. I nätverken möts vi för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter kring arbetet med kompetensförsörjningsfrågor i energibranschen. 

Under dagen får vi bl a ta del av:
* Innergi - Hur skapas en arbetsmiljö som ger lika mycket energi som den förbrukar? Hur påverkar dagens tempo och informationsflöde medarbetarnas förmåga att prestera och må på topp? Vad innebär det egentligen att framtidsrusta en verksamhet? Trine Grönlund från Innergi Labbet informerar om projektet.

* Vi gör ett besök på Filbornaverket, Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk

* Erfarenhetsutbyte och förväntningar på nätverket

* Uppdrag och branschstöd för kompetensförsörjning
-ny kartläggning av energiutbildningar 
-redovisning av utbudet
-interaktiv övning: hur tillämpa insikterna i region syd?


* Pilotprojekt - Nätverksträff och studieresa för nya kollegor i branschen

* Korta vägen energi
- Under 2018 startar ett helt nytt snabbspår för ingenjörer inom energibranschen i region syd. Målet är att ta tillvara den kompetens som nyanlända ingenjörer har och förkorta deras väg ut på arbetsmarknaden genom ett paket av utbildningsinsatser och arbetspraktik. 

* Reflektion och gemensam diskussion om dagen

Värdföretag för dagen är Öresundskraft

Kom och träffa kollegor, bygga nätverk, få inspiration och goda idéer samt diskutera framtidens kompetens och rekryteringsbehov.

Anmäl dig till Stina på regionkontoret
stina. hansson@energiforetagen.se

Kontakter

Paul Andersson

Paul Andersson

Regionchef Syd
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 044-12 13 20
E-post: paul.andersson@energiforetagen.se

Ann-Christine (Stina) Hansson

Ann-Christine (Stina) Hansson

Regionadministratör och systemansvarig medlemsdatabas
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 044-12 15 68
E-post: ann-christine.hansson@energiforetagen.se