Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ledarskap i kris

Kurs

Huvudinnehåll

I vår bransch är vi speciellt utsatta och har dessutom ett stort ansvar för att verksamheten fungerar även i en kris. På Energiföretagen Sverige har vi utbildat inom detta viktiga område under lång tid och har en djup förståelse för krisens speciella förutsättningar och behov. I utbildningen Ledarskap i kris fokuserar vi på din förmåga att leda i kris.

I utbildningen Ledarskap i kris koncentrerar vi oss på de speciella förutsättningar som gäller beslutsfattande och ledarskap i kris. Du får ta del av erfarenheter och konkreta råd kopplade till att leda i pressade situationer och i kris, även hur du kan hantera människor i kris.

OBS! Deltagare som inte kommer att ha en ledande roll i händelse av en kris, kan hoppa över denna utbildning och gå direkt från utbildning Steg 2 - Verktyg i kris till utbildning Agera i kris - Simuleringsövning.

Om du vill fördjupa din kompetens när du gått Ledarskap i kris kan du gå utbildning Agera i kris - Simuleringsövning.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!


Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Marie Hedlund för offert, marie.hedlund@energiforetagen.se

Här kan du ladda ner broschyr om Utbildning i krishantering som pdf-fil.

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Marie Hedlund

Projektledare och ansvarig för Förlag
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 52
E-post: marie.hedlund@energiforetagen.se