Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Markanvändningsrätt

Kurs

Huvudinnehåll

De flesta nätanläggningar för el, fjärrvärme eller optofiber behöver ofta på ett eller annat sätt gå över, eller uppföras på, en enskild fastighetsägares mark. Hur gör man då? Hur erhåller du markåtkomst och hur ersätts markägaren? Det och mycket annat lär du dig på utbildning Markanvändningsrätt.

Som beredare eller projektledare hamnar du i situationer då du måste känna till den juridiska regleringen som gäller vid markåtkomst, ersättning och tillståndsfrågor. Vi går igenom de lagar, avtal, normer och riktlinjer som ska tillämpas för att få åtkomst till annans mark samt beräkna ersättning för det.

Tillstånd enligt till exempel miljöbalken, plan- och bygglagen och kulturminneslagen som behövs för ett anläggningsprojekt berörs i denna kurs översiktligt.

På utbildningen kommer även Energiföretagen Sveriges nya värderingsprotokoll för beräkning av ersättning för ledningsintrång som avser elnät att presenteras.

Läs medlemsnyhet "2019-års version av Värderingsprotokollet finns nu tillgänglig".

Kontakt

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se