Rubrik och ingress till innehållet på sidan

NIS-direktivet och systematiskt säkerhetsarbete

Konferens

Huvudinnehåll

Konferens NIS-direktivet och systematiskt säkerhetsarbete. Digitalisering och cybersäkerhet är mer aktuellt än någonsin och redan i år ska EU:s nya NIS-direktiv vara infört i svenska företag.

EU har pekat ut energiförsörjningen som ett av sju kritiska områden för ökad cybersäkerhet och som en följd ska NIS-direktivet vara infört i svenska företag redan i år.

Energiföretagen Sverige har därför, i samarbete med Energimyndigheten, MSB och Forum för smarta elnät, utvecklat en helt ny konferens där vi tar ett helhetsgrepp
kring området cybersäkerhet och diskuterar de olika kraven som NIS-direktivet medför.

Konferensen vänder sig till ledningsgrupper och säkerhetsansvariga men även andra med intresse för NIS-direktivet och dess konsekvenser.

Målsättningen är att ta ett helhetsgrepp och utifrån lagkrav, kompetens och behov skapa en för energibranschen gemensam kunskapsplattform inom området cybersäkerhet.

Läs nyhet "Ny konferens om cybersäkerhet och NIS-direktivet".

#NISkonferens18

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se