Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Nya säkerhetsskyddslagen och upphandling enligt LUF och LUFS

Kurs

Huvudinnehåll

Nya säkerhetsskyddslagen och upphandling enligt LUF och LUFS. På kursen går vi igenom den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585), som trädde i kraft den 1 april 2019.

Kursen behandlar också så kallad sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Under kursen varvas teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall, och det finns gott om utrymme för frågor och diskussion.

Kontakt

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Kristian Öhrn

Affärsutvecklare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se