Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Reservkraftsutbildning - för tekniker och underhållspersonal

Kurs

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige i samarbete med Åsbro Kursgård kan nu erbjuda reservkraftutbildning - för tekniker och underhållspersonal.

Reservkraft skyddar samhällsviktiga verksamheter som är helt beroende av att elektriciteten fungerar trots långa avbrott i den normala eldistributionen. Det kan handla om krissituationer så som naturkatastrofer, olyckor eller sabotage, men även planerade avbrott när elföretagen bygger om sina nät.

Reservkraft har en viktig roll och det finns ett stort behov av utbildad personal som kan driftsätta, köra och underhålla de aggregat som utgör reservkraften.

Energiföretagen Sverige i samarbete med Åsbro Kursgård erbjuder Reservkraftutbildning för yrkesverksamma tekniker och underhållspersonal som har behov av kompetens att driftsätta, köra och underhålla reservkraftverk.

Utbildningen ger en möjlighet att fördjupa sin kompetens inom reservkraft, både stationära och mobila.

Utbildningen hålls under tre dagar och varvar teori med praktik. Vi har tillgång till flertalet övningsaggregat i olika storlekar från 5,5-150 kVA.

Kontakter

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se