Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Säkerhetsskyddslagen och upphandling enligt LUF och LUFS, Grund

Kurs

Huvudinnehåll

Säkerhetsskyddslagen och upphandling enligt LUF och LUFS, Grund. På utbildningen går vi igenom den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585), som trädde i kraft den 1 april 2019.

OBS! Utbildningen genomförs endast internt. Kontakta Lena Odenholm för offert, lena.odenholm@energiforetagen.se.

Utbildningen behandlar också så kallad sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Under utbildningen varvas teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall, och det finns gott om utrymme för frågor och diskussion.

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se