Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Steg 1 - Självinsikt i kris

Kurs

Huvudinnehåll

Att stoppa huvudet i sanden är ingen framgångsrik krishantering. Med en god beredskap kan svåra händelser hanteras på rätt sätt så att följderna blir så lindriga som möjligt. Därför bör alla i energibranschen gå Energiföretagen Sveriges krisutbildning. Börja med Steg 1 - Självinsikt i kris.

Temat i kursen Steg 1 - Självinsikt i kris handlar om självinsikt och att förstå sina egna möjligheter och begränsningar i olika krissituationer som kan uppstå. Individens reaktion står i fokus och syftet är att öka din handlingsberedskap. Teoretiska block om grunderna i katastrof- och krispsykologi, varvas med praktiska övningar. Gå Steg 1 - Självinsikt i kris och få en grundläggande insikt i krisens många ansikten och din viktiga roll när en kris drabbar ditt företag.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!


Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Marie Hedlund för offert, marie.hedlund@energiforetagen.se

Här kan du ladda ner broschyr om Utbildning i krishantering som pdf-fil.

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Marie Hedlund

Projektledare och ansvarig för Förlag
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 52
E-post: marie.hedlund@energiforetagen.se