Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Steg 2 - Verktyg i kris

Kurs

Huvudinnehåll

Att hoppas på turen är ingen vidare krisberedskap. Alla företag kan drabbas av någon typ av kris - och gör det också förr eller senare. Och din roll kan bli betydelsefull och aktiv när det händer. I vår utbildning i Krishantering Steg 2 – Verktyg i kris får du kunskapen och verktygen du behöver.

Utbildningen Steg 2 - Verktyg i kris ger kunskap om kriskommunikation samt roller, arbetssätt och organisation vid hanteringen av en kris. Du får en inblick i omvärldsbevakning, risk och kontinuitetshantering samt sambandet mellan detta och krishantering. Vilka krav ställs på dig i din yrkesroll? Och vad krävs på organisatorisk nivå i en krissituation? Det är frågor som Steg 2 - Verktyg i kris ger en fördjupad förståelse för.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!


Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Marie Hedlund för offert, marie.hedlund@energiforetagen.se

Här kan du ladda ner broschyr om Utbildning i krishantering som pdf-fil.

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Marie Hedlund

Projektledare och ansvarig för Förlag
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 52
E-post: marie.hedlund@energiforetagen.se