Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken, Grund

Kurs

Huvudinnehåll

Gå Energiföretagen Sveriges utbildning i Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken, Grund. Inget energiföretag kan längre blunda för hållbarhetsfrågan och sin roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Men hur går man från prat till fart? Och hur kan hållbarhetsarbetet bli såväl konkret som till nytta för verksamheten och affärerna?

Vi erbjuder en skräddarsydd grundutbildning, som riktar sig specifikt mot energiföretag. Dagen ger dig koll på vad hållbarhetsbegreppet omfattar och innebär, insikt samt vilka affärsmässiga skäl som finns att arbeta med hållbarhet och verktyg för att kunna påbörja arbete i din egen verksamhet som fungerar både strategiskt och i praktiken.

Bakom utbildningen står Malin Thorsén från Bright Planet och Anna Carendi från DIYA Consulting, som båda har en gedigen kunskap om och erfarenhet av energibranschen, kommunikation och hur man kan få ett strukturerat hållbarhetsarbete på såväl strategisk som praktisk nivå. Vi utlovar en givande heldag, som förser dig med begreppsplattform och en konkret verktygslåda att använda i din egen verksamhet.

Ny utbildning! Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken, Fördjupning. Anmäl dig här.

Kontakter

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se