Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Upphandling enligt LUF, Fördjupning

Kurs

Huvudinnehåll

Utbildningen är en fördjupningsutbildning i upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Under utbildningen får du tillräckliga kunskaper om upphandling i försörjningssektorerna för att självständigt kunna arbeta med företagets upphandlingar.

Utbildningen är en fördjupning av Upphandling enligt Luf, Grund och riktar sig främst till inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra som har tidigare erfarenhet av upphandling, eller deltagit i Upphandling enligt LUF, Grund och som vill fördjupa sina kunskaper om upphandling i försörjningssektorerna.

Kontakter

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se