Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Upphandling enligt LUF, Grund

Kurs

Huvudinnehåll

Utbildningen Upphandling enligt LUF, Grund behandlar lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Under ubildningen erhåller du tillräckliga kunskaper om upphandling i försörjningssektorerna för att kunna delta aktivt i arbetet med företagets upphandlingar.

Utbildningen riktar sig främst till inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra som har ingen eller endast begränsad tidigare erfarenhet av upphandling i försörjningssektorerna.

Vill du ha fördjupade kunskaper kan du gå Upphandling enligt LUF, Fördjupning.

Kontakter

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se