Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Utbildning i Krishantering

Huvudinnehåll

När krisen kommer gäller det att ha en fungerande och uppdaterad kunskap om krishantering! Det är precis det du får genom att genomgå våra utbildningar i Krishantering. De olika utbildningarna är delvis anpassade efter vilken roll du har på ditt företag och med ett flexibelt upplägg kan ni få exakt den kompetens som just er krisberedskap kräver.

Energibranschens och sektorn för elektronisk kommunikation är två samhällsviktiga funktioner. När krisen kommer är det viktigt att dessa branscher kan samverka. Därför gör vi gemensam sak i krishanteringsutbildning, som stöds ekonomiskt av Svenska kraftnät och PTS.

Utbildningsupplägget bygger på fyra utbildningar, där Steg 1 - Insikt i kris och Steg 2 - Verktyg i kris omfattar två dagar per steg.

Påbyggnadsutbildningarna Agera i Kris – Simuleringsövning och Ledarskap i kris genomförs på en dag vardera. Det ger dig både en teoretisk förståelse och praktisk övning i krisens många ansikten.

Du bokar dig på resepektive utbildning enligt länkarna ovan.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!


Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering.

Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även resa och logi för deltagarna. Vi anpassar utbildningstillfället i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Marie Hedlund för offert, marie.hedlund@energiforetagen.se

Här kan du ladda ner broschyr om Utbildning i krishantering som pdf-fil.