Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Webbkurs ESA Instruerad

Webbkurs

Huvudinnehåll

Nyhet! Nu kan du som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar, repetera dina kunskaper på webben enligt nya publikationen ESA Instruerad person.

Den nya utbildningen Webbkurs ESA Instruerad person ersätter Webbkurs ESA -14 Tillträde. En nyhet i publikationen och utbildningen är en ändrad tillträdeshantering. Här kan du beställa publikation ESA Instruerad person.

Du som är instruerad person ska efter avklarad utbildning få en genomgång på arbetsplatsen av elanläggningsansvarige eller dess elfackkunnige representant. Genomgången ska ske enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde och signeras av all berörd personal.

Kursen gör du när och var det passar dig, ensam eller tillsammans med kollegor som också har beställt kursen. Webbkursen är självinstruerande

Efter genomgången kurs gör du ett webbaserat slutprov och får därefter möjlighet att skriva ut ditt intyg eller vänta på intygskortet som skickas till dig.

Ditt bevis på din uppdaterade kunskap!

Så här gör du:
1.    Skapa ett användarkonto på energiforetagen.se (om du inte har ett sedan tidigare)
2.    Logga in
3.    Boka dig eller andra på ditt företag
4.    I bekräftelsemailet på bokningen får du eller den/de du anmält direkt access till kursen via en klickbar länk

Här hittar du alla kurser och publikationer inom ESA.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Anna Strandberg

Anna Strandberg

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 62
E-post: anna.strandberg@energiforetagen.se