Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Webbkurs ESA Instruerad

Webbkurs

Huvudinnehåll

Nu kan du som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar, repetera dina elsäkerhetskunskaper på webben med denna elsäkerhetsutbildning enligt nya publikationen ESA Instruerad person.

Webbkurs ESA Instruerad person ersätter Webbkurs ESA -14 Tillträde. En nyhet i publikationen och utbildningen är en ändrad tillträdeshantering. Här kan du beställa publikation ESA Instruerad person.

Tekniska krav

Vi rekommenderar att du genomför utbildningen via en fast uppkoppling. För att kunna använda materialet behöver din tekniska utrustning uppfylla följande tekniska krav.

Du som är instruerad person ska efter avklarad utbildning få en genomgång på arbetsplatsen av elanläggningsansvarige eller dess elfackkunnige representant. Genomgången ska ske enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde och signeras av all berörd personal.

Kursen gör du när och var det passar dig, ensam eller tillsammans med kollegor som också har beställt kursen. Webbkursen är självinstruerande.

Efter genomgången kurs gör du ett webbaserat slutprov och får därefter möjlighet att skriva ut ditt intyg eller vänta på intygskortet som skickas till dig.

Ditt bevis på din uppdaterade kunskap!

Här hittar du alla kurser och publikationer inom ESA.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Anna Strandberg

Anna Strandberg

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 62
E-post: anna.strandberg@energiforetagen.se