Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Webbkurs ESA Vattenvägar

Webbkurs

Huvudinnehåll

EBR:s Webbkurs ESA Vattenvägar är nu mer användarvänlig och moderniserad. Du får även tillgång till webbaserad kunskapsbank, ESA Q Vattenvägar.

Webbkurs ESA Vattenvägar är en utbildning baserad på innehållet i publikationen ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. Kursen vänder sig till dig som ska arbeta i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar.

På kursen får du som arbetar i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar kunskap om hur ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ska användas för att arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert sätt. Efter kursen ska de teoretiska kunskaperna kunna användas praktiskt i ditt dagliga arbete.

Tekniska krav

Vi rekommenderar att du genomför utbildningen via en fast uppkoppling. För att kunna använda materialet behöver din tekniska utrustning uppfylla följande tekniska krav.

Kunskapsbank ESA Q Vattenvägar

Vid bokningen får du tillgång till nya digitala kunskapsbanken ESA Q Vattenvägar. Den hjälper dig inför arbetsmoment i vardagen.

Genom denna får du på ett enkelt och förklarande sätt tydliga svar på dina ESA-frågor. Den hjälper till att fylla i de små detaljerna som är avgörande för en fungerande elsäkerhet i vardagen. Din tilldelade roll på arbetsplatsen, riskhantering, arbetsmetoder eller vad sjukvården ska utföra för kontroller om olyckan är framme och så vidare. ESA Q Vattenvägar ger dig svar när du är ute och jobbar eftersom den är tillgänglig både för mobiltelefon och surfplatta.

Ursprungsidén med ESA Q Vattenvägar var att höja riskmedvetenheten. Idén har vuxit sig starkare och är idag ett komplement till de lärarledda utbildningarna och publikationerna inom ESA Vattenvägar. För att använda ESA Q Vattenvägar behöver du genomföra Webbkurs ESA Vattenvägar.

ESA Q Vattenvägar och Webbkurs ESA Vattenvägar har du tillgång till i tre år, därefter måste du förnya din ESA kunskap enligt repetitionskravet.

In english:
Web course ESA Waterways

Här hittar du alla EBR:s elsäkerhetutbildningar och elsäkerhetsanvisningar, ESA.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Frida Wallin

Projektkoordinator vikariat
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se

Magnus Hedén Hallberg

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 91
E-post: magnus.hallberg@energiforetagen.se