Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vägledningar Arkiv

Huvudinnehåll

Nedan hittar du tidigare versioner av de vägledningar som publicerats på Elmarknadsutvecklings hemsida.

Bilaterala efterkorrigeringar

Vägledning bilateral efterkorrigering (pdf) rev 2014-02-20

Bilaterala efterkorrigeringar - avgifter (xlxs) rev 2016-12-12

Mall bilateral efterkorrigering (xlxs)

Underlag: Rättelse av felaktigt avräknad kraft (word)

Vägledning bilaterala efterkorrigeringar (2013)

Specialutgåva av kapitel 7 och 8 i Elmarknadshandboken

Planen är att dessa texter i Elmarknadshandboken version 2017A ska ersätta det som i nu gällande handbok (2016B) finns under kapitel 7 och 8.

Länk till dokumentet