Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR

Huvudinnehåll

För dig som jobbar på Vattenfall Services Nordic eller Vattenfall Eldistribution och är intresserad av EBR-e, grunddata och frekvenstabeller till kostnadskatalogerna KLG 1 och KLG 2, kontakta din kontaktperson för beställning.

Läs mer om de olika produkterna nedan.

EBR-e

Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:17
Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV - KLG 2:17

Grunddata KLG 1:17
Grunddata KLG 2:17

Frekvensunderlag till KLG 1:17
Frekvensunderlag till KLG 2:17