Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kontaktpersoner - Vattenfall Services Nordic och Vattenfall Eldistribution

Huvudinnehåll

Vattenfall Services Nordic AB:s kontaktperson:

Namn: Kenneth Risberg
Tel: 010-4730291
Mobil: 070-324 86 51
E-post: kenneth.risberg@vattenfall.com

Vattenfall Eldistribution AB:s kontaktperson:

Namn: Jan-Olof Eriksson
Mobil: 070-317 14 18
E-post: jan-olof.eriksson@vattenfall.com