Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elnät och distribution

Huvudinnehåll

Utbildningspaket inom området Elnät och distribution

Du kan välja att gå hela utbildningspaket till specialpris eller gå kurserna separat.

I utbildningspaket EBR Beredarskola Steg 1 EBR Beredare ingår:

EBR Grundkurs

EBR Produktionsutvecklingteknik, PUTEL

Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

EBR Beredning steg 1 - Jordkabelnät

EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag.

I utbildningspaket EBR Beredarskola Steg 2 Certifierad EBR Beredare ingår:

EBR Avvägning och stolpplacering

EBR Markvärdering och markupplåtelse

EBR Ledningsdimensionering och utlösningsvillkoret

EBR Mekanisk Dimensionering

EBR Beredning steg 2 - Luftledningsnät

I utbildningspaket EBR Diplomerad Distributionselektriker ingår:

EBR Grundkurs

Kraftkabelteknik (STF)

Luftledning – Friledning/BLL (STF)

Luftledning – Hängkabel (STF)

Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Webbkurs Kontroll före idrifttagning

EBR Besiktning

I utbildningspaket Utbildningar för Bandvagn 206 ingår:

Bandvagn - grundutbildning

Bandvagn - snöutbildning

Bandvagn - repetition

Kurser:

Aktuella rättsfrågor

Bandvagn - grundutbildning

Bandvagn - snöutbildning

Bandvagn - repetition

Det Nationella Stickprovet

Det Nationella Stickprovet fortsättningskurs

EBR Avvägning och stolpplacering

EBR Beredning steg 1 - Jordkabelnät

EBR Beredning steg 2 - Luftledningsnät

EBR Besiktning

EBR Grundkurs

EBR Markvärdering och markupplåtelse

EBR Mekanisk Dimensionering

EBR Produktionsutvecklingsteknik, PUTEL

EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag

Kraftkabelteknik (STF)

Luftledning – Friledning/BLL (STF)

Luftledning – Hängkabel (STF)

Mikroproduktion för tekniker på elnätsföretag

Skadestånd och avbrottsersättning på elmarknaden för elnätsföretagens driftpersonal

Tillsyn av nätstationer och kabelskåp

Webbkurs Kontroll före idrifttagning

Konferenser:

Distributionsdagarna

EBR Beredarträff

Elnätsdagarna