Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet

Publicerad:

Huvudinnehåll

E-tjänst: Handledning av elproduktion i elnätet är en elektronisk tjänst som består av tre delar, MIKRO, AMP och ASP.

Handledning av elproduktion i elnätet är en elektronisk tjänst som består av tre delar vilka även kan ses som separata handböcker. Vilken del du ska använda beror på var produktionsanläggningen ska anslutas.

Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO

Den första delen utgörs av handledning för Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar.

Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet - AMP

Handledningen gäller för nyanslutning av alla typer av produktionsanläggningar där den huvudsakliga inverkan av anslutningen begränsas till lokalnäten och inverkan på regionnätsnivå endast är marginell.

Handledning för Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet - ASP

Handledningen gäller för anslutningar av produktionsanläggningar med huvudsaklig inverkan på förhållanden i regionnätet. Den är ett hjälpmedel för energiföretag vid bedömningen av åtgärder vid anslutning av anläggning till distributionsnät och även en kravspecifikation för de skydd energiföretag bör kräva för att systemet ska ha ett fullgott skydd vid fel i produktionsanläggning eller i elnät.

Användaren ska alltid kontrollera att den senaste utgåvan används och ange version och datum om hänvisningar görs till dokumentet. Det är alltid användarens skyldighet att kontrollera att de standarder och föreskrifter som hänvisas till är giltiga och att inga nya utgåvor har utkommit.

Genom att köpa den elektroniska tjänsten har du som användare alltid garanterad tillgång till korrekt information.

Villkor och prisuppgifter:

Genomfört köp av denna produkt innebär att du har
godkänt villkoren. Här kan du ladda ner pdf-fil Villkor/Prisuppgift Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet.