Rubrik och ingress till innehållet på sidan

RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

Publicerad:

Huvudinnehåll

E-tjänst: RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet.

RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet är en elektronisk tjänst som innehåller rapporter, anvisningar och rekommendationer i syfte att stödja företagens dammsäkerhetsarbete. I tjänsten ingår även GruvRIDAS – gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. Genom licensen säkerställes att användaren alltid har tillgång till senaste utgåvor och gjorda uppdateringar. Målgruppen är alla de som arbetar med dammsäkerhet inom kraft- eller gruvindustrin. Uppdateringar sker kontinuerligt och vid behov.

Senast reviderade utgåva är RIDAS 2016, kapitel 1, 2 och 3. Denna revidering är gjord framförallt för att harmonisera med förändrad lagstiftning. Lagstiftningen kommer att kompletteras med föreskrifter och vägledningar varför RIDAS kommer att genomgå fler revideringar inom de närmsta åren. RIDAS 2012 kvarstår under en övergångstid, beroende på när beslut fattas om berörda dammars dammsäkerhetsklass i enlighet med lagstiftningen.

Redaktör för RIDAS är Gun Åhrling Rundström, Energiföretagen Sverige.

Villkor och prisuppgifter:

Genomfört köp av denna produkt innebär att du har
godkänt villkoren. Här kan du ladda ner pdf-fil Villkor/Prisuppgift RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet.