Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Bygg - Optoarbeten - Skarvning, terminering, blåsning av fiber och slang, mätning samt drifttagning - PB 523:13

Publicerad:

Huvudinnehåll

EBR Bygg - Optoarbeten - Skarvning, terminering, blåsning av fiber och slang, mätning samt drifttagning - PB 523. Denna utgåva ersätter de produktionstider för optoarbeten som funnits i KLG 1 fram till 2012.

Denna utgåva ersätter de produktionstider för optoarbeten som funnits i KLG 1 fram till 2012.

Den nya kodstrukturen tillåter enkelt och flexibelt kalkylering av betydligt fler varianter på blåsning av fiber, dukter i slang, skarvning och terminering än tidigare.

Format: Häfte, A4, 2013
Sidor: 11

EBR-nummer: PB523:13

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.