Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Bygg - Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation - PB 508:14

Publicerad:

Huvudinnehåll

EBR Bygg - Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation - PB 508. Denna utgåva har utökats med ny produktionsdata för att knacka berg med hydraulhammare samt att förlägga markduk i schakt.

Denna utgåva har utökats med ny produktionsdata för att knacka berg med hydraulhammare samt att förlägga markduk i schakt.

För att produktionstiderna som avser arbete med runtomsvängande maskin ≥ 13ton skall kunna uppnås, förutsätts att det rör sig om större utbyggnadsprojekt med långa sammanhängande schaktsträckor vilket gör det möjligt att ha flera maskiner igång och att schakt, sandning, utdragning, återfyllning samt övriga kringarbeten kan pågå parallellt.

Format: Häfte, 2014
Sidor: 20

EBR-nummer: PB508:14

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.