Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Bygg - Uppbrytning av ytlager - PB 507:98

Publicerad:

Huvudinnehåll

Produktionsdata för uppbrytning av ytlager.

Information och rekommendationer om uppbrytning av ytlager.

Omfattar:
-Uppbrytning av asfalt, gångbaneplattor, kantsten, gat- och trädgårdssten, samt gräs.
- Transport av asfalt, plattor, sten och grus mellan arbetsplats och upplagsplats.

Format: Häfte, 1998
Sidor: 6

EBR-nummer: PB507:98