Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17

Publicerad:

Huvudinnehåll

Handbok till EBR:s kostnadskataloger.

Handboken är avsedd som uppslagsbok i samband med användningen av EBR:s kostnadskataloger. Den kan också användas för information och utbildning om kostnadskatalogerna.

Föreliggande utgåva av Handbok till kostnadskatalogen, KLG 0:17, som ersätter tidigare utgåva KLG 0:11 har reviderats.

Bland annat med avseende på:

  • EA (Ekvivalent arbetsmängd), begreppet har lyfts ut ur katalogen då man idag vanligtvis mäter projektens storlek i pengar.
  • Förklaring hur P12 koderna i Lokalnätskatalogen kan användas och deras förhållande till P1 koderna.
  • Hur man tillämpar den nya P1 strukturen i Regionnätskatalogen.
  • Att vissa maskiner skiljer sig mellan Lokalnätskatalogen och Regionnätskatalogen.

Format: Katalog, 2017
Sidor: 32

EBR-nummer: KLG0:17

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:18

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:18

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.