Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:19

Publicerad:

Huvudinnehåll

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Utöver en anpassning till 2019 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

  • Katalogens koder för kabelplöjning och kedjegrävning har strukturerats om så de nu har en logisk struktur.
  • Koder för att schakta skarvgropar, pressgropar samt start och slutgropar återfinns tillsammans med kabelschaktkoderna.
  • Anläggning av nätstationsgrunder har tidsstuderats och resultatet är lagt till katalogen.
  • Koderna för rasering av nätstationer har reviderats och tydliggjorts.

Format: Katalog, 2019
Sidor: 104

EBR-nummer: KLG1:19

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:19
EBR Grunddata KLG 2:19
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:19
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:19

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.