Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:18

Publicerad:

Huvudinnehåll

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Utöver en anpassning till 2018 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Katalogens koder för kabelschakt har strukturerats om så de nu ligger i en logisk följd med schaktbredd och schaktdjup. P2-katalogens koder är en mix av kabelschaktmaskin och runtomsvängande grävare
  • Kabelschaktmaskinen har tidstuderats och resultatet är lagt till katalogen.
  • Koderna för N075 fyllnadshöjd är numera inte tilläggskoder utan avser hela arbetet
  • Koderna för kabelutdragning är omstrukturerade så de följer samma struktur som koderna för kabelschakt
  • Koder för plöjning av vägbeslysningsfundament är flyttade till 138 XX där de logiskt hör hemma.
  • Koderna för schaktning av nätstation har anpassats till de två typerna som finns i övriga EBR-handlingar (typ 1 och typ 3)

Format: Katalog, 2018
Sidor: 108

EBR-nummer: KLG1:18

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17

Handbok till EBR:s kostnadskataloger.

Frekvensunderlag till KLG 1:18

Med hjälp av frekvensunderlag kan du ta del av hur koderna i Planeringskatalogen, P1, och Projekteringskatalogen, P2, är uppbyggda med hjälp av underliggande...

Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:18

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.