Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:17

Publicerad:

Huvudinnehåll

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Utöver en anpassning till 2017 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Beredning har studerats och separata koder för stolpplacering och tillståndsärenden har lagts till katalogen.
  • Koderna för etablering har strukturerats om för att öka användbarheten.
  • Packning har studerats om och resultatet har lagts till katalogen.
  • Frånskiljarkoderna har omstrukturerats med avseende på brytpiska och brytkammare.

Katalogen har kompletterats med P12 koder som medger en mer detaljerad och flexibel projektering innehållande egna frekvenser vilket ger en träffsäkrare kostnadsberäkning än P1 koderna. Dessa har samtliga prefixet "U". P12 koder ska inte blandas med P1 koder vid beräkningar.

Format: Katalog, 2017
Sidor: 104

EBR-nummer: KLG1:17

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Publikationer

Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17

Handbok till EBR:s kostnadskataloger.

Publikationer

Frekvensunderlag till KLG 1:17

Med hjälp av frekvensunderlag kan du ta del av hur koderna i Planeringskatalogen, P1, och Projekteringskatalogen, P2, är uppbyggda med hjälp av underliggande...

Publikationer

Grunddata KLG 1:17

Grunddata från EBR Kostnadskatalog Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät.

Publikationer

Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:17

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.