Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:18

Publicerad:

Huvudinnehåll

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Utöver en anpassning till 2018 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Katalogens koder för kabelschakt har strukturerats om så de nu ligger i en logisk följd med schaktbredd och schaktdjup. P2-katalogens koder är en mix av kabelschaktmaskin och runtomsvängande grävare
  • Kabelschaktmaskinen har tidstuderats och resultatet är lagt till katalogen.
  • Koderna för N075 fyllnadshöjd är numera inte tilläggskoder utan avser hela arbetet
  • Koderna för kabelutdragning är omstrukturerade så de följer samma struktur som koderna för kabelschakt
  • Koder för plöjning av vägbeslysningsfundament är flyttade till 138 XX där de logiskt hör hemma.
  • Koderna för schaktning av nätstation har anpassats till de två typerna som finns i övriga EBR-handlingar (typ 1 och typ 3)

Format: Katalog, 2018
Sidor: 108

EBR-nummer: KLG1:18

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.
EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:18
EBR Grunddata KLG 2:18
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:18
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:18

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.