Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:17

Publicerad:

Huvudinnehåll

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-145 kV.

Utöver en anpassning till 2017 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Koder för skalskydd, så som grindar och stängsel har setts över (P2).
  • Katalogen har kompletterats koder med för stödisolatorer (P2).
  • Koderna för trafoanslutning har kompletterats (P2).
  • Koderna för nollpunktsapparater har anpassats för att möjliggöra mer flexibel kalkylering (P2).
  • Nya koder för påbyggda jordningskopplare (P1).

Här kan du beställa KLG 1:17 och Handbok till kostnadskatalogerna, KLG 0:17

Format: Katalog, 2017
Sidor: 72

EBR-nummer: KLG2:17

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Publikationer

Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17

Handbok till EBR:s kostnadskataloger.

Publikationer

Frekvensunderlag till KLG 2:17

Med hjälp av frekvensunderlag kan du ta del av hur koderna i Planeringskatalogen, P1, och Projekteringskatalogen, P2, är uppbyggda med hjälp av underliggande...

Publikationer

Grunddata KLG 2:17

Grunddata från EBR Kostnadskatalog Regionnät 36-145 kV.

Publikationer

Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:17

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.