Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:18

Publicerad:

Huvudinnehåll

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-145 kV.

Utöver en anpassning till 2018 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Koderna för transformatoruppställning kompletteras så att anslutning och förläggning av kabel för strömtransformatorerna ingår och kostnaden för strömtransformatorer i genomföringar inklusive kopplingslåda ingår i koderna för 52 kV och uppåt.
  • Omfattningsbeskrivningarna för reläskyddsterminaler har förtydligats.
  • Koder för rasering av apparatfundament och oljefångstgrop har arbetats om och förtydligats.
  • Kod för Trafouppst. 24-36/12kV 10-25MVA har lagts till katalogen.
  • Koden för uttagscentral har arbetats om.

Format: Katalog, 2018
Sidor: 72

EBR-nummer: KLG2:18

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17

Handbok till EBR:s kostnadskataloger.

Frekvensunderlag till KLG 2:18

Med hjälp av frekvensunderlag kan du ta del av hur koderna i Planeringskatalogen, P1, och Projekteringskatalogen, P2, är uppbyggda med hjälp av underliggande...

Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:18

Instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.