Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:19

Publicerad:

Huvudinnehåll

EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-145 kV.

Utöver en anpassning till 2019 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

  • I ett stort antal P3-koder har metoden förändrats till att omfatta skylift istället för arbetsplattform vilket påverkar tiden som redovisas som utrustning.
  • Koder för destruering av miljöfarligt avfall har lagts till P2-katalogen.
  • P2-koder för lokaltransformatorfack har kompletterats så de nu även innehåller fundamentet.
  • Ny kod för åskskyddstorn har införts i P2-katalogen.
  • Nya koder för nollpunktsreaktorer 52 och 72,5 kV har lagts till P2-katalogen.
  • Koderna för samlingsskenor har anpassats till byggnation med 100% rör.

Format: Katalog, 2019
Sidor: 72

EBR-nummer: KLG2:19

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:19
EBR Grunddata KLG 2:19
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:19
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:19

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.