Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Arbete med spänning över 1000 V - IN 060:04

Publicerad:

Huvudinnehåll

Informationsdokument som ger energibranschens företag en möjlighet att jämföra ”arbete utan spänning” och ”arbete med spänning”.

Arbetsmetoden "Arbete med spänning" förväntas öka då kostnad för avbrott ökar. Kundens värdering och företagets goodwill samt påverkan i Nätnyttomodellen, gör att värdet av avbrottsfria leveranser ökar.

Informationshandlingen belyser olika möjligheter att använda metoden "Arbete med spänning" över 1000 V, samt ger underlag för att bedöma för- och nackdelar.

Format: Häfte, 2004
Sidor: 27

EBR-nummer: IN060:04