Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Byggherreansvar-Byggarbetsmiljösamordning för nät och produktion - HMS 6:09

Publicerad:

Huvudinnehåll

Vägledning vid byggnads-och anläggningsarbeten.

Nya krav har ställts av Arbetsmiljöverket vid byggnads och anläggningsarbeten. Författningen AFS 2008:16 gäller från och med 2009-01-01.

En arbetsgrupp har sett över kraven och gjort tolkningar och förslag med syfte att ge vägledning vid byggnads-och anläggningsarbeten. Dokumentet gäller för nät och elproduktion men är även användbart för annan energiproduktion.

I föreskriften ställs krav på att byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U skall ha utbildning, kompetens och erfarenhet och att detta ska kunna styrkas. Utbildningskravet gäller senast från och med 2011-01-01

Format: Häfte, 2009
Sidor: 17

EBR-nummer: HMS6:09