Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EMF Elektriska och Magnetiska Fält - HMS 5:09

Publicerad:

Huvudinnehåll

Handlingen redovisar var kraftfrekventa fält normalt finns och storleken på dem.

Distribution av elektrisk energi genererar kraftfrekventa fält ofta i människans närhet. Denna handling redovisar var dessa fält normalt finns och storleken på dem.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 18

EBR-nummer: HMS5:09