Rubrik och ingress till innehållet på sidan

ESA Överenskommelse om tillträde - ESA 013

Publicerad:

Huvudinnehåll

Reglerar förhållandet mellan beställaren och entreprenören kring säkerhetsbestämmelser, kontaktuppgifter och kunskapsprov.

Med tanke på det stora ansvar som ligger på innehavaren av elanläggningar är det från säkerhetssynpunkt nödvändigt att denne i förväg strikt reglerar sitt förhållande till entreprenören. Detta kan göras med dokumentet ESA Överenskommelse om tillträde, som en överenskommelse gällande säkerhetsbestämmelser, kontaktuppgifter och kunskapsprov.

Här hittar du alla kurser och publikationer inom ESA. 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.