Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Hantering av oljeförorenad mark - HMS 3:08

Publicerad:

Huvudinnehåll

Beskrivning av regelverken för hantering av förorenad mark.

Beskrivning av regelverken för hantering av förorenad mark som till stor del är tillämplig för alla former av markföroreningar i  verksamheten och inte bara vid oljeförorening. Beskrivningen ska ses som en vägledning och belyser inte alla juridiska situationer som kan uppstå.

Format: Häfte, 2008
Sidor: 26

EBR-nummer: HMS3:08