Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Risker och metoder vid rasering av luftledningar - HMS 1:07

Publicerad:

Huvudinnehåll

Anvisningar som omfattar risker och metoder vid rasering av luftledningar.

Under senare år har olyckor inträffat i samband med rasering. Man måste tyvärr konstatera att slarv, okunskap och högt krav på framdrift är parametrar som bidragit till olyckorna. Tidigare anvisning för rasering har nu uppdaterats och ersatts av detta nya dokument där bland annat anvisning för riskbedömning framtagits.

Format: Häfte, 2007
Sidor: 25

EBR-nummer: HMS1:07