Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Allmänt, Principer för underhåll - U 601.1:06

Publicerad:

Huvudinnehåll

Med underhåll i denna handbok avses hela processen; planering-beredning-besiktning-åtgärd-uppföljning

All form av underhållsverksamhet syftar till att säkerställa eller upprätthålla funktionen hos en anläggning.
Med underhåll i denna handbok avses hela processen; planering-beredning-besiktning-åtgärd-uppföljning.


Format: Häfte, 2006
Sidor: 13

EBR-nummer: U601.1:06