Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV - K 25:10

Publicerad:

Huvudinnehåll

Konstruktionsanvisningar för jordningar i luftlednings- och jordkabelnät max 24 kV.

Denna EBR-rapport, som ersätter K 25:03 ”Jordningskonstruktioner ledningsnät och nätstationer” och innehåller konstruktionsanvisningar för jordningar i luftlednings- och jordkabelnät max 24 kV samt för nätstationer.

Denna utgåva har kompletterats med anvisningar för utförande av jordning för olika distributionsnät som gäller landsbygdsnät och tätortsnät.


Format: Häfte, 2010
Sidor: 57

EBR-nummer: K25:10

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.