Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:15

Publicerad:

Huvudinnehåll

Komplett handbok för kabelförläggning.

EBR-rapport KJ 41:15 ersätter tidigare utgåva KJ 41:09 och behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 145 kV samt skarvar och avslut för spänningar upp till 24kV. Den nya utgåvan har anpassats till gällande standarder samt kompletterats med nya metoder i vissa avseenden.

Rapporten är upplagd som en komplett handbok för kabelförläggning och omfattar konstruktioner för förläggning av kraftkablar respektive samförläggning av kraftkablar och andra ledningar.

Format: Häfte, 2015
Sidor: 108

EBR-nummer: KJ41:15